"U bent goden"

Reeks Synopsis - Autobiografie - Woordenboek

‘U bent goden’

A0001NL

Genaaid gebonden in harde kaft – 600 pagina’s - 1ste van de 3 boekdelen van de reeks Synopsis

39,95€ Toevoegen

  Français English Español Italiano

"Onder de boodschappers van God is Jezus de grootste revolutionair geweest, de eerste die alle oude gebruiken overtrad. Met zijn kruisiging heeft hij geboet voor zijn stoutmoedigheid om te zeggen dat hij Gods zoon was en dat alle mensen eveneens zonen en dochters van God zijn. De vasthoudendheid waarmee Jezus de goddelijke afstamming van de mens benadrukte, tartte en prikkelde de schriftgeleerden en Farizeeën zozeer, dat zij hem bijna hadden gestenigd. Maar Jezus zei hun: « Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan, waarom wilt u mij stenigen? » « Voor een goede daad zullen we u niet stenigen, » antwoordden ze, « maar wel voor de godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent! » En daarop bracht Jezus hun een vers uit de Psalmen in herinnering: « Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: U bent goden”? »"

Deel I ‘U bent goden’
Deel II Wat is de menselijke natuur?
Deel III ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld’
Deel IV De wetten van de lotsbestemming
Deel V Antwoorden op het vraagstuk van het kwaad
Deel VI Het alchemistische werk
Deel VII De organen van de spirituele kennis
Deel VIII Het eeuwige leven
Deel IX De wegen naar vergoddelijking
Index
 • Op aarde zoals in de hemel
 • Het leven, meester werk van de geest
 • De nieuwe aarde
 • La création artistique ou le dépassement de soi - DVD Pal
 • Op weg naar een zonnebeschaving
 • De yoga van de voeding
 • Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven
 • De onzichtbare wereld
 • Dagteksten (2015a) : 1ste deel van januari tot juni
 • Het mysterie van het licht - door Georg Feuerstein