Bestelvoorwaarden

Verzendkosten gratis
voor België.

Vanaf nu

 10 % korting
bij een besstelling van meer dan
75 €


Zie de RECENTSTE UITGAVEN!

Dagtekst

Veel mensen klagen dat ze ziek en ongelukkig zijn... Men vertelt hen wat ze moeten doen om een einde te maken aan hun betreurenswaardige toestand, maar zij antwoorden dat ze geen tijd hebben... Welja, mensen zijn toch buitengewoon: wanneer men hen zegt wat ze moeten doen om hun evenwicht, vrede en geluk terug te vinden, hebben zij nooit tijd. Des te erger voor hen, want als zij geen tijd hebben om te bidden, te mediteren en oefeningen te doen, zullen zij tijd ...

Meer lezen en gratis abonnement >>>

Wie zijn wij?

Sinds 1982 is Prosveta Benelux cvba verdeler voor België en het G. H. Luxemburg van de Uitgeverij Prosveta SA, een onafhankelijke Franse uitgeverij, opgericht in 1972 en die zich toelegt op de verspreiding van de leer van Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 - 1986).

Uitgeverij Prosveta SA is eigenaar van de wereldwijde uitgeversrechten op dit werk en verleent het recht voor de distributie, de vertaling, de uitgave en de mede-uitgave van dit werk aan vennootschappen en verenigingen wereldwijd.

Prosveta SA wil helpen om de universele boodschap van vrede, eenheid en broederlijkheid te verspreiden, die Omraam Mikhaël Aïvanhov aan onze moderne wereld richt, ongeacht ras, cultuur of ideologie.

Het universele onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov berust op een duidelijke pedagogie en ligt binnen het bereik van iedereen. Het biedt een volledig en actueel zicht op de grote problemen van onze samenleving, en het reikt praktische en concrete methodes aan voor een harmonieuzer leven.

Tijdens zijn vele reizen gaf Omraam Mikhaël Aïvanhov duizenden lezingen. De eerste lezingen werden stenografisch opgenomen. Sinds 1958 werden ze op magneetband opgenomen en later op video.

Omraam Mikhaël Aïvanhov bereidde zijn lezingen niet voor, maar improviseerde op basis van de omstandigheden van het ogenblik. Dit stelde hem in staat om specifieke situaties te verduidelijken, of om te reageren op expliciete en zelfs op niet uitgesproken vragen van individuele of collectieve aard. Zijn voordrachten veroorzaakten een diepe weerklank bij de luisteraars, die aldus een bron van kennis over de geestelijke werkelijkheid ontdekten.

Gedurende vijftig jaar sprak hij over de grote thema's van het bestaan op een holistische manier, en verwoordde hij, in een levende taal, vaak nog nooit geopenbaarde spirituele kennis, naast individuele en subtiele eigen ervaringen.

Het unieke van zijn onderricht ligt in de helderheid van zijn betoog en in de toepasbaarheid van zijn lezingen voor de moderne tijd.

Uitgeverij Prosveta SA heeft een groot deel van deze conferenties eerst in de vorm van brochures en boeken uitgegeven, later op CD en DVD, met ondertiteling in meerdere talen. De boeken worden vertaald in een dertigtal talen.

Sinds de oprichting van de  Uitgeverij Prosveta werden bijna 6 miljoen exemplaren van Omraam Mikhaël Aïvanhov's werken wereldwijd verkocht en jaarlijks bedraagt de oplage 150.000 exemplaren.

De naam Prosveta heeft als symbolische betekenis: "Voor de verspreiding van het licht".