Het leven, meesterwerk van de geest

Reeks Synopsis - Autobiografie - Woordenboek

Het leven, meester werk van de geest Bladeren

A0003NL

Genaaid gebonden in harde kaft – 628 pagina’s - de laatste van de 3 boekdelen van de reeks Synopsis

39,95€ Toevoegen

  Français Italiano

‘In deze tijd schijnen de biologen, althans sommigen onder hen, de
erfgenaam, de opvolger te willen zijn van al die alchemisten, magiërs en
kabbalisten die gezocht hebben om het elixir van het onsterfelijke leven
en het universele geneesmiddel te vervaardigen, de doden te doen
verrijzen of het leven in de onbezielde materie te introduceren. Dankzij
de technische vooruitgang zullen ze bepaalde resultaten behalen, maar
het essentiële zal hun altijd ontgaan: als tovenaarsleerlingen zullen ze erin
slagen wat in elkaar te knutselen, misschien enkele gedrochten te
fabriceren en men zal een poosje kunnen geloven dat er sprake is van een
grote wetenschappelijke doorbraak. Maar het is helemaal niet zeker of de
mensheid lang blij zal zijn met die verworvenheden.
Het is mogelijk voor de mens om het mysterie van het leven te
benaderen, maar op voorwaarde dat hij zijn onderzoek naar boven richt,
in de spirituele wereld, in de goddelijke wereld. Wanneer hij zal proberen
zich te verheffen naar de sublieme regionen vanwaar het leven komt, erin
zal slagen zijn instincten te beheersen en een veel subtieler waarnemingsvermogen
te ontwikkelen, ja, dan zal de mens ontdekken wat het leven
werkelijk is en hoe hij het intenser, machtiger kan maken, in zichzelf en
rondom hem.’

Voorwoord

Deel I Mysterie van het leven, mysterie van God

Deel II ‘Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft’
1. het ontstaan van de werelden
2. ‘(Toen God) een cirkel om het water trok’
3. het leven: het werk van de geest in de materie

Deel III De mens in de Boom des Levens
1. het systeem van de zes lichamen
2. over de natuur van de ziel
i – de ziel, verbindingsweg tussen het lichaam en de geest
ii – de hand, instrument van de ziel
3. Van de wortels tot de vruchten: de verovering van de vrijheid

Deel IV De dierenriem, sleutel tot mens en universum
1. het ontstaan van het universum en de verschillende leeftijden van de mens
i – de dierenriemtekens
ii – de planeten
2. hoe de dierenriem onze zes lichamen beïnvloedt
3. de twee assen Ram – Weegschaal en Stier – Schorpioen: ‘de zondeval’
4. het opbouwen van het verheerlijkt lichaam

Deel V Het evenwicht van de Weegschaal
1. de kosmische Weegschaal
i – de drie zuilen van de schepping
ii – de schommeling van de Weegschaal
2. de sefiroth van de centrale zuil – de sefira daath
3. de zuil van de strengheid – de sefira Binah
4. de onderscheidingstekens van ons innerlijk koningschap: de scepter en de globe
5. de mythe van Adam en Eva
i – het verstoorde kosmisch evenwicht
ii – de nieuwe Eva – de vrouw, met sterren omkranst

Deel VI De niveaus van bewustzijn
1. het scherm van het bewustzijn
2. het inwerken op het onderbewuste
3. het hoger Zelf. de neerdaling van de heilige Geest
4. de inwijding, een verandering van bewustzijnstoestand

Deel VII Wetenschappelijke waarheid en waarheid van het leven
1. Talent is niet voldoende
2. de intuïtie, eigenschap van het causaal lichaam
3. de waarheid over het leven. objectiviteit en subjectiviteit
4. het geraamte van het universum. Analyse en synthese
5. ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’

Deel VIII De verovering van de top
1. ‘Ga door de nauwe poort naar binnen’
2. het huis op de rots: de macht van de gedachte
3. het beklimmen van de spirituele bergen
4. Binah, het gebied van de standvastigheid

Deel IX De eenheid van het leven
1. de rivier van het goddelijke leven
i – Van de bron tot aan de monding
ii – de grote kringloop van het kosmische leven
2. de gelijkenis van het onkruid tussen het graan
3. het kennen van de eenheid

Deel X De mysteriën van Jesod
1. de toegang tot de psychische wereld: Jesod
2. isis ontsluierd aanschouwen
3. Van Jesod naar Kether: de sublimatie van de seksuele kracht
4. de ervaringen van de slaap
i – de activiteiten van de ziel tijdens de slaap
ii – de slaap, evenbeeld van de dood
5. hel, Vagevuur en Paradijs
6. Welke relatie onderhouden met de ziel van overledenen?

Deel XI Malkuth, opvangschaal van de kwintessens van Kether
1. Malkuth in de Boom des Levens: de band met de goddelijke wereld
2. de wortels van de materie: de vier heilige Wezens
3. de vier elementen in de opbouw van onze verschillende lichamen
i – de voeding: de tempel van de levende God oprichten
ii – Ademhalingsoefeningen in relatie tot de Engelen van de vier elementen
iii – Met de huid heilzame invloeden van de vier elementen opvangen
4. het water, baarmoeder van het leven
i – de vermogens van het water
ii – de reizen van het water
5. het vuur van de geest
i – het vuur in onszelf aansteken
ii – Zoek het ware vuur in de zon
iii – de vlam van de heilige Geest
6. Een edelsteen worden in de kroon van de Eeuwige

Deel XII ‘En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom’
1. het principe van het leven en het principe van de dood: Iona en Horev
2. ‘ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’
3. ‘En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom’

Verwijzing naar Bijbelteksten

Index

 • ‘U bent goden’
 • Op aarde zoals in de hemel
 • The New Year
 • Death and the Life Beyond
 • De nieuwe aarde
 • Spirituele alchemie - de zoektocht naar volmaaktheid
 • De weg van de stilte
 • Dagteksten (2018)
 • Dagteksten (2021)
 • Het mysterie van het licht - door Georg Feuerstein