De vrijheid, overwinning van de geest

Reeks Izvor-reeks

De vrijheid, overwinning van de geest Bladeren

P0211NL

164 pag.

12,75€ Toevoegen

  Français Deutsch English Italiano Español Português

‘Geen enkel schepsel kan in leven blijven zonder een aantal materiële elementen die het van de buitenwereld ontvangt. Alleen de Schepper ontsnapt aan deze wet, Hij heeft niets nodig buiten Zich en in die zin kun je zeggen dat alleen de Schepper vrij is. Maar aangezien Hij in alle menselijke schepselen een vonk, een geest heeft gelegd die van dezelfde wezensaard is als Hij, kan ieder van hen zich bevrijden
van de beperkingen van de buitenwereld en, dankzij de geest, scheppen wat hij nodig heeft... Het Onderricht dat ik je aanreik is dat van de geest, van de Schepper en niet van de materie, van de schepping.
Daarom zeg ik je: treed binnen in het gebied van de geest die schept, die boetseert, die vormgeeft, en je zult steeds meer ontsnappen aan de greep van de buitenwereld, je zult vrij zijn.’

I - De psychische structuur van de mens. Plaats en activiteit van de geest
II - Het verband tussen de geest en het lichaam
III - Noodlot en vrijheid
IV - De bevrijdende dood
V - De mens is slechts vrij door de vrijheid van God
VI - De ware vrijheid ontstaat door wijding
VII - Je beperken om je te bevrijden
VIII - Anarchie en vrijheid
IX - Over het begrip hiërarchie
X -De innerlijke synarchie. Verwijzing naar de Bijbel
  • De gouden sleutel tot het oplossen van de levensproblemen
  • Het licht, de levende geest
  • Subtiele centra van de mens
  • Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven
  • Artistieke en spirituele schepping
  • Spiritueel leven – 115 gouden regels
  • De weg van de stilte
  • Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde
  • De onuitputtelijke bronnen van de vreugde
  • De lach van de wijze