Bestelvoorwaarden

Verzendkosten gratis
voor België.

Geniet van 10 % korting
wanneer het totaalbedrag
van uw bestelling 
75,00 € overstijgt !

Zie de NIEUWSTE UITGAVEN!

Dagtekst

In zijn discipelen, in alle mensen die hem benaderen, herkent een waarachtig spiritueel Meester het goddelijke dat in hen leeft en het is tot dat Goddelijke dat hij zich richt. Voorbij hun uiterlijk en hun soms ellendige toestand, ziet hij zielen en geesten die enkel vragen om te groeien in schoonheid en licht, en dit zijn de zielen en de geesten waar hij van houdt. Het is zinloos om de naastenliefde te prediken als we niet uitleggen aan de mensen wat ze moeten ...

Meer lezen en gratis abonnement >>>

Welkom op de website
van Prosveta Benelux!

Ontdek de filosofie van Omraam Mikhaël Aïvanhov

                                                                  Het team Prosveta Benelux

  

Het licht als leidraad

Licht. Schijnsel. Plotseling inzicht. Zegt Kramers’ woordenboek.
Licht. Levende substantie waarmee God het universum heeft geschapen. Zegt Omraam Mikhaël Aïvanhov in de pocket “Het licht, de levende geest”.

“De mensen bevinden zich steeds in onzekerheid en twijfel, omdat ze de waarheid hebben gezocht in uiterlijke wegen en alles wat van buiten komt, daar kun je nooit zeker van zijn. Alleen de innerlijke weg maakt twijfel onmogelijk,”aldus Aïvanhov. En bij dit proces is het licht van essentieel belang.

Als er een onderwerp van groot belang is in het werk van deze Bulgaarse spiritueel filosoof en pedagoog, dan is het wel het licht. Hij heeft lang gewerkt met een beeld van het licht dat hij van zijn leermeester Peter Deunov kreeg aangereikt.

Hij vroeg aan Deunov: “Wat is het meest doeltreffende middel om zich met God te verbinden en spirituele vermogens en deugden te ontwikkelen?” Deunov  antwoordde:”Je moet denken aan het licht, je erop concentreren, je voorstellen dat heel het universum in het licht baadt.”


Het licht, de levende geest
12,75€

Toevoegen

 God is niet het licht. God is veel meer dan dat. Maar, Hij heeft het licht wel geschapen. Het bevat alle kwaliteiten en deugden van God. En men kan God alleen maar via het licht kennen.

De zin van het leven zul je nooit vinden buiten het licht, is de mening van Aïvanhov.

Op het fysieke vlak komt het licht van de zon. Zodra ze opgaat brengen haar stralen het licht. Als ze ondergaat verovert de duisternis meer en meer de fysieke wereld.

Maar ook op het spirituele vlak brengt de zon het licht. Het is een levende geest die afdaalt van de zon en met onze geest een rechtstreeks contact onderhoudt.

Aïvanhov realiseert zich dat het voor mensen moeilijk te bevatten is dat van de zon een levende geest uitgaat en dat het hier om meer gaat dan een fysieke trilling.

Hij zegt:  “Het licht dat je van de zon ziet komen, is uiteraard slechts de meest materiële vorm van het licht. Er bestaan daarachter andere, meer subtiele vormen van licht die, als je weet hoe je daarmee in contact kunt komen, je het eeuwige leven zullen brengen.”

Hij verwijst naar de wijzen van India, die in vele heilige boeken hebben geopenbaard welk belang zij aan de zon toekennen. De fysieke zon is een vertegenwoordiger van de echte, spirituele zon. “Het licht is een geest die van de zon komt. Elke lichtstraal is een enorme kracht die overal de materie doordringt en op haar inwerkt. Als er een gebied is om diepgaand te bestuderen is het dat van het licht.” God is alleen te kennen via het licht, aldus Aïvanhov.

In het boek geeft hij oefeningen en uitleg hoe te werken met het licht.

“Probeer het belang van het werken met het licht te begrijpen en je zult een onfeilbaar middel hebben,” belooft Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Deel deze pagina met uw vrienden!

 

 

onze laatste uitgaven: